Vaal

De ziekenwanden zijn niet groen
of blauwgeelbruinig. Ze zijn grauwer:
het vage vaal (en dat nog flauwer)
van oud tot rag gespoeld katoen.

Gordijnen vallen niet echt blauwer.
De stoelen lijken groen te doen.
Het vloerzeil duldt geen rode schoen.
Vergeelde dekens liggen nauwer.

Niets biedt hier duidelijke kleuren.
Vreest men dat zo een harde steek
de zwakke oogbal zou verscheuren?

Welnee. Wijzelf zijn ook wat bleek,
en kleurigheid zou ons ontfleuren —

nu blijft de eigen vaalheid week.