In de liefdeswinkel

De plotsklap van een bliksemschicht
zo’n blinde flits die snel zal doven?
Een hangbrug over oerwoudkloven,
voor wiebelig smal evenwicht?

Of kruimeltaartjes uit de oven
waar geur tot zoete waas verdicht?
Een trouwe hond die naast je ligt,
die net nog blij heeft rondgestoven?

Dat levensboek om leeg te lezen?
Een achtbaan of een kronkeldijk?
Wat vingervoelen voetjeskezen,

een langzaam woelen, tintelrijk?
U zegt het maar — wat zal het wezen?

Wou u echt alles tegelijk?

(image: schilderij renoir)
Danse à la campagne (1883) door Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)