Leven na de dood

Wie had ze zachte rust beloofd?
De doden rusten niet! Ze zingen
ze zweven zoenen strelen springen
ze bakken koekjes in mijn hoofd.

Geen einde kan ze echt verdringen.
De tijd heeft niemand uitgedoofd,
heeft niemand van zichzelf beroofd —
ze keren weer, alwie er gingen.

Ik poog ze wel wat in te tomen:
soms kerven ze een oud verdriet
met diepe nerven in de bomen
totdat je heel dat bos weer ziet.

Eens kom ik zwerven door jouw dromen.
Of zie je mij dan liever niet?

Japanse houtsnede “Een dode vrouw keert terug”, ca. 1850, door Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)